Kontaktinfo

Felles telefonnummer til vårt sentralbord er: 69182070– her når du den enkelte barnehage.

Solbakken Naturbarnehage
Rute 503 Karlsholm 1765 Halden Mobil daglig leder Linda Wagenknecht Olsen: 48222230 Mail adresse: solbakken@tdmbarnehager.no
Asak Kulturbarnehage
Heiderødveien 3 1791 Tistedal Mobil daglig leder Therese Leet Vist: 90792823 Mail adresse: asak@tdmbarnehager.no
Trolltangen Naturbarnehage
Blomsterveien 6 1781 Halden Mobil daglig leder: Stein Henriksen 95856506 Mail adresse: trolltangen@tdmbarnehager.no
Høvleriet barnehage
Peder Ankers Gate 18, 1771 Halden Mobil daglig leder Tomas Andresen: 92255313 Mail adresse: hovleriet@tdmbarnehager.no

Tdm Barnehager Peder Ankersgate 18 1771 Halden Mobil daglig leder Tormod Meyer: 90857172 Mail adresse: tormod@tdmbarnehager.no